אולם אירועים "7" - דובלר

אולם אירועים “7”

אולם אירועים 7 ברחוב הצפירה בתל אביב