אולם ספורט עיינות

התזת תקרה בטיח אקוסטי k13 אפור באולם ספורט עיינות.