בית פרטי בפתח תקוה - דובלר

בית פרטי בפתח תקוה

תקרה אקוסטית STO – תקרה חלקה ללא תפרים