בנק לאומי - דובלר

בנק לאומי

בנק לאומי בבית שמש תקרת ורוטק בעיצוב דקורטיבי