מועדון פינקוס

התזה אקוסטית fc על תקרת המועדון בדיור מוגן פינקוס בת ים.