מסעדת מצדה - דובלר

מסעדת מצדה

התזת תקרה אקוסטית K13 בגוון שחור במסעת מצדה במשמר השרון, צומת העוגן.