קניון רמת אביב - דובלר

קניון רמת אביב

תקרת ורוטק STO בקניון רמת אביב בצורת עלים.