קפה BROWN - דובלר

קפה BROWN

התזת טיח אקוסטי K13 בתקרה עם עיצוב גבס בבית קפה BROWN במתחם G צמרת תל אביב